Oliver Moragues

La possesio – Catalan

LA POSSESSIÓ

LA FINCA: L’ÀNIMA DE LA FAMÍLIA

LLEGAT

La família ha aconseguit mantenir la casa intacta al llarg de 500 anys, convertint-la en un dels pocs exemples de la Mallorca agrícola del segle XVI.

Oliver Moragues - Grand House & Wineyard Since 1511

PRESENT

Mantenir el llegat i recuperar la viticultura mallorquina dels últims segles és la pedra angular del projecte actual.

Oliver Moragues - Grand House & Wineyard Since 1511

FUTUR

Tot el projecte es basa en assegurar que la finca i la seva viticultura transcendeixin 500 anys més, exactament com un exemple viu de la història d’una família i una casa mallorquina.