Oliver Moragues - Grand House & Wineyard Since 1511
Oliver Moragues - Grand House & Wineyard Since 1511

500 anys de tradició familiar

Cinc segles de història familiar lligats a la Possessió ens marquen el camí a seguir, basat en el respecte pel llegat i la història que ens precedeix

LES DUES FAMILIES

Oliver Moragues - Grand House & Wineyard Since 1511
Amb la unió de dues famílies els Oliver Ribas de Cabrera i els Moragues Ribas de Pina, es consolida a principis del S.XX una de les famílies amb més arrelament en la història vitícola de l’illa.
Oliver Moragues - Grand House & Wineyard Since 1511